ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κήλη είναι η προβολή ενός οργάνου μέσα από οπές του τοιχώματος της κοιλότητας που το περιβάλει, είτε φυσικές είτε επίκτητες. Συμβαίνει σε ευάλωτα σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα τη “ρήξη” ή τη διάταση μυϊκών στρωμάτων και περιτονιών. Η προβολή γίνεται εύκολα αντιληπτή, υπό τη μορφή διόγκωσης που είναι ψηλαφηή και αρχικά ευχερώς ανατασσόμενη. Σε περίπτωση που δεν ανατάσσεται η κήλη μετά από ξαφνική και έντονη προβολή, τότε μιλάμε για “μη ανατασσόμενη” ή ακόμα χειρότερα για “περιεσφιγμένη” κήλη.

Αιτίες

– Συγγενής προδιάθεση (εκ γενετής)
– Γενετική προδιάθεση (ποιότητα κολλαγόνου)
– Τραύματα πάσης φύσεως (χειρουργικά και μη)
– Ευάλωτα κατασκευαστικά σημεία του σώματος (βουβωνική χώρα, ομφαλός, μηριαίος δακτύλιος κλπ)
– Εσωτερικά χάσματα

Η συχνότερη επιπλοκή δυνητικά της κήλης είναι η περίσφιξη, λόγω εγκλωβισμού και στραγγαλισμού του προβάλλοντος σπλάχνου, με συνέπεια τον κίνδυνο ισχαιμίας και νέκρωσης. Η κατάσταση αυτή καθιστά την αντιμετώπιση της κήλης επείγουσα διαδικασία, με αύξηση των ποσοστών επιπλοκών.

Η κήλη είναι μία νόσος μηχανικής αιτιολογίας. Η θεραπεία της κήλης δεν στηρίζεται στα φάρακα, αλλά είναι αποκλειστικά χειρουργική, με σκοπό την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ευενδωτότητας του τοιχώματος και την ασφαλή αποκατάσταση της θέσης του εμπλεκόμενου οργάνου.

Ιστορικά υπήρξαν πολλές μέθοδοι χειρουργικής αποκατάστασης, αλλά πλέον έχει αποδεδειγμένα επικρατήσει η αποκατάσταση με τοποθέτηση πλέγματος χωρίς τάση.

Η εξέλιξη της ιατρικής πλέον έχει καταστήσει τη Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης με τοποθέτηση πλέγματος ως μία εξαιρετικά ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο, λόγω ελάχιστης επεμβατικότητας και με μειωμένο πόνο στο ελάχιστο δυνατό.

Τεχνικές Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης

– Απλή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση
– Λαπαροσκοπική 3D Αποκατάσταση
– Ρομποτική Αποκατάσταση

Μέθοδοι Λαπαροσκοπικής προσέγγισης – αποκατάστασης

– Μέθοδος TEP (Total Extra Peritoneal Repair)
Εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση της κήλης, χωρίς είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα

– Μεθοδοα TAPP (Trans Abdominal Approach)
Διαπεριτοναϊκή αποκατάσταση της κήλης, με είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα

Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους η μία έναντι της άλλης και επιλέγονται ανάλογα με τις ενδείξεις.

Η λαπαροσκοπική εφαρμογή πλέγματος προσφέρει:
• την απουσία τομής και ουλής και των επιπλοκών που συνοδεύουν το ανοικτό τραύμα (φλεγμονή, ορώδης συλλογή, διαπύηση, υποτροπή).
• Την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την άμεση κινητοποίηση.
• Την τοποθέτηση μεγάλου πλέγματος με απόλυτη ασφάλεια, και παράλληλη λύση όλων των ενδοκοιλιακών συμφύσεων λαπαροσκοπικά που συνοδεύουν ειδικά τις μετεγχειρητικές κήλες.
• Την γρήγορη επάνοδο στην εργασία.
• Την μέγιστη ικανοποίηση του ασθενούς όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα.
• Την ελαχιστοποίηση της υποτροπής (ειδικά στις μετεγχειρητικές).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η εξειδικευμένη Χειρουργική επιβάλλει τη γνώση και την εκτέλεση επιπλέον απλούστερων ή και σύνθετων εκλεκτικών ή και επειγουσών επεμβάσεων.

Πολλές απλές επεμβάσεις που μπορούν να εκτελεστούν με ενδείξεις από μόνες τους, είναι συνήθως και επεμβάσεις που γίνονται στον ίδιο χρόνο με άλλες πολυπλοκότερες, όπως οι επεμβάσεις ανώτερου πεπτικού.

Για παράδειγμα μία λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή μία λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση κάλλιστα μπορούν να αποτελούν απλούς χρόνους μίας μεγαλύτερης επεμβάσεως νοσογόνου παχυσαρκίας, όπως η λαπαροσκοπική χολοπαγκρεατική εκτροπή.

Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά επεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν με ασφάλεια και εμπειρία.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην κοιλιοπλαστική επέμβαση  σε ασθενείς που υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε επέμβαση κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.