ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λεπτό έντερο είναι το τμήμα του εντερικού σωλήνα μεταξύ του δωδεκαδακτύλου και του παχέως εντέρου. Διακρίνεται σε 2 τμήματα: τη νήστιδα και τον ειλεό.

Οι πιο συχνές αιτίες που η χειρουργική παρέμβαση στο λεπτό έντερο θεωρείται επιβεβλημένη είναι οι εξής:

– Συμφύσεις

Πρόκειται για ινώδεις ταινίες που δημιουργούνται στην κοιλότητα της κοιλιάς μετά από παλαιότερη επέμβαση ή κάποια φλεγμονή. Η έκταση των συμφύσεων εξαρτάται από το μέγεθος της παρεμβατικότητας των προηγούμενων εγχειρήσεων, το βαθμό της φλεγμονής, αλλά και από τη γενετική προδιάθεση του ιδίου ασθενούς στο βαθμό που απαντά για τη δημιουργία τους. Οι συμφύσεις δε δημιουργούν πάντα πρόβλημα αλλά σε μκρό ποσοστό της τάξης του 5%. Η κατάσταση που μπορεί να προκληθεί και επιβάλει εκ νένου τη χειρουργική παρέμβαση, είναι η απόφραξη του εντέρου, ή αλλιώς “συμφυτικός αποφρακτικός ειλεός”, στην περίπτωση που δε μπορεί να λυθεί μόνος του ή με συντηρητικά μέτρα. Η χειρουργική συμφυσιόλυση είναι επέμβαση που μπορεί να λάβει χώρα λαπαροσκοπικά, αντικαθιστώντας θεαματικά και σε αυτό τον τομέα την ανοικτή χειρουργική, προσφέροντας σαφώς μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και εντυπωσικά γρηγορότερη ανάρρωση.

– Εκκολπωμάτωση λεπτού εντέρου

Η εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου δεν είναι μία συχνή κατάσταση. Είναι σπανιότερη από αυτήν του παχέως. Τα συμπτώματα που παραπέμπουν δεν είναι τυπικά και συνήθως η διάγνωση τίθεται εξ’ αποκλεισμού, με τη βοήθεια πολλών διαγνωστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης και της σύγχρονης “κάψουλας”. Η θεραπεία διευρύνεται από συμπτωματική έως στη χειρουργική αντιμετώπιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η εξειδικευμένη Χειρουργική επιβάλλει τη γνώση και την εκτέλεση επιπλέον απλούστερων ή και σύνθετων εκλεκτικών ή και επειγουσών επεμβάσεων.

Πολλές απλές επεμβάσεις που μπορούν να εκτελεστούν με ενδείξεις από μόνες τους, είναι συνήθως και επεμβάσεις που γίνονται στον ίδιο χρόνο με άλλες πολυπλοκότερες, όπως οι επεμβάσεις ανώτερου πεπτικού.

Για παράδειγμα μία λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή μία λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση κάλλιστα μπορούν να αποτελούν απλούς χρόνους μίας μεγαλύτερης επεμβάσεως νοσογόνου παχυσαρκίας, όπως η λαπαροσκοπική χολοπαγκρεατική εκτροπή.

Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά επεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν με ασφάλεια και εμπειρία.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην κοιλιοπλαστική επέμβαση  σε ασθενείς που υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε επέμβαση κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.