ΛΑΠ.ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η χολοκυστεκτομή (χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως) θεωρείται επέμβαση ρουτίνας. Η πιο συχνή ένδειξη είναι η παρουσία χολολίθων που προκαλούν συμπτώματα (πόνο, δυσπέψία, έως και φλεγμονή της κύστεως που λέγεται χολοκυστίτιδα).
Άλλες παθήσεις της χοληδόχου κύστεως που υπαγορεύουν τη χολοκυστεκτομή είναι:
– Πολυποδίαση χοληδόχου κύστεως
– Χοληστερόλωση χοληδόχου κύστεως
– Αδενομύωση χοληδόχου κύστεως
– Πορσελανοειδής χοληδόχος κύστη
– Χολοκυστίτιδα (λιθιασική ή αλιθιασική), εμπύημα ή γάγγραινα ή ύδρωπας χοληδόχου κύστεως

Η λαπαροσκοπική επέμβαση διαρκεί μικρό χρόνο, εφ’ όσον δεν υπάρχουν συμβάματα, και περιλαμβάνει την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως. Το παρασκέυασμα πάντα αποστέλλεται για βιοψία, ακόμη και στην περίπτωση της χολολιθίασης.

Η χολή, ως υγρό που παράγεται από το χοληφόρο δέντρο του ήπατος, παροχετεύεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ στο έντερο, διαμέσου του κοινού χοληδόχου πόρου.

Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά, ή διά ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (SILS), μέσω του ομφαλού, ή και ρομποτικά.
Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή υλοποιείται σε ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων.
Υπάρχουν περιπτώσεις που καταφεύγουμε σε ανοικτή χολοκυστεκτομή, όπως ο καρκίνος της χοληδόχου κύστεως.

Πιθανές επιπλοκές χολοκυστεκτομής

– Αιμορραγία
– Χολόρροια
– Διατομή χοληδόχου πόρου (μερική ή πλήρης) (Σπάνια)
– Κάκωση δεξιάς ηπατικής αρτηρίας (Σπάνια)

Μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση ο ασθενής τρώει κανονικά, εντός λίγων ωρών, ΧΩΡΙΣ περιορισμό στο διαιτολόγιο και επιστρέφει στην εργασία του εντός ολίγων ημερών (περίπου 4).

Συνιστάται, ωστόσο, η αποφυγή άρσης βάρους για 4 εβδομάδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η εξειδικευμένη Χειρουργική επιβάλλει τη γνώση και την εκτέλεση επιπλέον απλούστερων ή και σύνθετων εκλεκτικών ή και επειγουσών επεμβάσεων.

Πολλές απλές επεμβάσεις που μπορούν να εκτελεστούν με ενδείξεις από μόνες τους, είναι συνήθως και επεμβάσεις που γίνονται στον ίδιο χρόνο με άλλες πολυπλοκότερες, όπως οι επεμβάσεις ανώτερου πεπτικού.

Για παράδειγμα μία λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή μία λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση κάλλιστα μπορούν να αποτελούν απλούς χρόνους μίας μεγαλύτερης επεμβάσεως νοσογόνου παχυσαρκίας, όπως η λαπαροσκοπική χολοπαγκρεατική εκτροπή.

Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά επεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν με ασφάλεια και εμπειρία.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην κοιλιοπλαστική επέμβαση  σε ασθενείς που υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε επέμβαση κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.