ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν για νοσογόνο παχυσαρκία, χρειάζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους, πριν την επιθυμητή κοιλιοπλαστική, ώστε να χαθούν όλα κιλά του υπερβάλλοντος βάρους που είχαν προ της επέμβασης κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.

Το διάστημα αυτό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι μικρότερο των 18 μηνών.

Η επέμβαση παχυσαρκίας θέτει τον οργανισμό σε καταβολικό stress, διαρκείας 12-18 μηνών. Ακόμα κι αν το βάρος του πρώην παχυσάρκου σταθεροποιηθεί πρό του 18 μήνου από την αρχική του επέμβαση, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ και χάνει λίπος, του οποίου το βάρος αντικαθίσταται άμεσα από σωματική μάζα αντίστοιχου βάρους.

Αυτό σημαίνει πως αν επιχειρήσει βεβιασμένα να υποβληθεί σε οποιαδήποτε πλαστική – αισθητική αποκατάσταση με εκτομή της περίσσειας δέρματος ή με τοποθέτηση ενδοπροθέσεων, νωρίτερα από το 18μηνο, έχει σοβαρές πιθανότητες να βιώσει ένα αποτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα, λόγω επιπλέον χαλάρωσης.

Η κοιλιοπλαστική είναι η συχνότερη των επεμβάσεων αποκατάστασης του δέρματος της κοιλίας, με την αφαίρεση της περίσσειας, αποκατάστασης τη διάστασης της λευκής γραμμής, ενδεχόμενων κηλών και με την νεοτοποθέτηση/ ή όχι του ομφαλού. Πρόκειται για μία απαιτητική επέμβαση σε πρώην νοσογόνα παχύσαρκους, συγκριτικά με αυτήν που εφαρμόζεται σε άτομα που επιθυμούν “αισθητική τελειοποίηση”, χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις στη δεύτερη περίπτωση, παρά μόνο την προσωπική επιθυμία.

Ο λόγος είναι ότι οι πρώην παχύσαρκοι, και ειδικά αυτοί που χαρακτηρίζονταν από κοιλιακή παχυσαρκία, μετά την απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο “κρέμασμα” στην κοιλιακή χώρα, το οποίο συχνά τους επιφορτίζει με λειτουργικά προβλήματα, ακόμα και στην ούρηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η εξειδικευμένη Χειρουργική επιβάλλει τη γνώση και την εκτέλεση επιπλέον απλούστερων ή και σύνθετων εκλεκτικών ή και επειγουσών επεμβάσεων.

Πολλές απλές επεμβάσεις που μπορούν να εκτελεστούν με ενδείξεις από μόνες τους, είναι συνήθως και επεμβάσεις που γίνονται στον ίδιο χρόνο με άλλες πολυπλοκότερες, όπως οι επεμβάσεις ανώτερου πεπτικού.

Για παράδειγμα μία λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή μία λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση κάλλιστα μπορούν να αποτελούν απλούς χρόνους μίας μεγαλύτερης επεμβάσεως νοσογόνου παχυσαρκίας, όπως η λαπαροσκοπική χολοπαγκρεατική εκτροπή.

Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά επεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν με ασφάλεια και εμπειρία.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην κοιλιοπλαστική επέμβαση  σε ασθενείς που υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε επέμβαση κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας.