ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Στρωματικοί Όγκοι

Οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (Gastrointestinal Stromal Tumors – GIST) είναι γενικότερα σπάνιοι. Μπορούν να εμφανιστούν σε όλο το γαστρεντερικό σύστημα, με συχνότερη εντόπιση στον στόμαχο και λιγότερο συχνή στον οισοφάγο. Συγκεκριμένα εντοπίζεται σε:
– Στόμαχο (45 – 60%)
– Οισοφάγο (5%)
– Λεπτό έντερο (30%)
– Παχύ έντερο (5 – 10%)
– Σπάνια σε εξω-γαστρεντερικές θέσεις (ήπαρ, χοληδόχος κύστη, πάγκρεας, ουροδόχος κύστη)

Οι όγκοι αυτοί σχετίζονται με καλοήθη συμπεριφορά, όταν το μέγεθος δεν ξεπερνά τη διάμετρο των 5εκ. και αντίστροφα. Εμφανίζονται είτε ως μονήρεις είτε ως πολλαπλές βλάβες.

Δύνανται να δώσουν, κυρίως αιματογενείς, σε ήπαρ και περιτόναιο, μεταστάσεις, ειδικά όταν αποκτούν κακοήθη συμπεριφορά. Οι λεμφογενείς μεταστάσεις είναι σπάνιες.

Συχνότερη ηλικία ανάπτυξης είναι μεγαλύτερη των 40 ετών με την μεγαλύτερη επίπτωση στα 60 περίπου έτη. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, ούτε σε θέματα γεωγραφικής κατανομής ή εργασιακών συσχετίσεων.

Κλινική εικόνα – Συμπτώματα

– Αιμορραγία γαστρεντερικού (ενδοαυλική εντόπιση) ή ενδοκιλιακή αιμορραγία (εξωαυλική εντόπιση)
– Ναυτία
– Έμετος
– Κοιλιακή δυσφορία
– Αίσθημα κορεσμού
– Απώλεια βάρους
– Δυσφαγία (εντόπιση στον οισοφάγο)

Διαγνωστικές Εξετάσεις

– Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού
– Αξονική Τομογραφία
– Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
– Ιστολογική Επιβεβαίωση

Θεραπεία

– Χειρουγική εκτομή
– Χορήγηση Ιματινίμπης (Glivec ή Gleuven) (μετεγχειρητική θεραπεία)

Παρακολούθηση

– Κλινική εξέταση ανά 3 μήνες για 2 χρόνια, ανά 6 μήνες για τα επόμενα 2 χρόνια, και στη συνέχεια 1 φορά το χρόνο.
– Ενδοσκόπηση στους 6 και 12 μήνες, μετεγχειρητικά, και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια
– Αξονική Τομογραφία άνω & κάτω κοιλίας κάθε 3 – 6 μήνες για 3 – 5 έτη, και στη συνέχεια 1 φορά το χρόνο.
– Ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις, 1 φορά το χρόνο